TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Uobičajne takmičarske greške

Svake godine Komisija za organizaciju takmičenja iz programiranja organizuje takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola. Godišnji ciklus takmičenja se sastoji od četiri nivoa takmičenja: okružnog takmičenja, državnog takmičenja, srpske informatičke olimpijade (SIO) i izbornog takmičenja. Izborno takmičenje se organizuje radi odabira nacionalnog tima, koji će učestvovati na međunarodnim takmičenjima. Ovaj nivo takmičenja je vanredan nivo, koji ne mora uvek biti održan. Nedavno je uvedeno i dodatno kvalifikaciono takmičenje za učenike srednjih škola, kao takmičenje najnižeg ranga.

Ovaj članak namenjen je svim takmičarima, kako početnicima tako i onim iskusnijim. Učenici koji počinju svoje takmičarske dane, među ovim redovima mogu naći korisne savete i unapred se upoznati sa nekim uobičajnim greškama bivših takmičara. Sa druge strane, iskusnijim takmičarima bih preporučio da sve jedno prođu kroz ovaj tekst, jer nekada ove greške mogu imati velikog uticaja. Iskustvo je samo lep naziv za kojim nazivamo naše greške.

Sav materijal je sakupljen tokom dugogodišnjeg autorovog učešća na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima - bilo kao takmičar ili kao član komisije. Sve što budete pročitali barem jednom se stvarno dogodilo. Dalji tekst je organizovan u manje sekcije gde će svaka od njih analizirati neku od grešaka (ili klasu sličnih). Sekcije nisu sortirane, međutim preporučljivo je čitati ih redom zbog raznih komentara i sugestija. Neke od njih će sadržati delove naznačene kao savet, na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Ukoliko imate komentara ili dodatnih sugestija povodom teksta, nemojte oklevati da se obratite bilo autoru bilo takmičarskoj komisiji.

Preuzmite kompletan članak.