TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

zadatak: Deljivi

Za data tri ne-negativna cela broja A, B i k, ispisati koliko brojeva iz intervala [ A, B ] su deljivi sa k.

Ulaz:

U prvom redu standardnog ulaza učitavaju se celi brojevi A, B i k (0 ≤ AB ≤ 1018, 1 ≤ k ≤ 1018).

Izlaz:

U prvi i jedini red ispisati koliko celih brojeva iz intervala [ A, B ] je deljivo sa k.

Napomena.

  • U 10% test primera će biti B, k ≤ 1.000.
  • U 50% test primera će biti B ≤ 10.000.000.

Primer 1:

Ulaz:      Izlaz:
11 20 3
        
3

Objašnjenje.

Brojevi iz intervala [11, 20] deljivi sa 3 su: 12, 15 i 18.

Primer 2:

Ulaz:      Izlaz:
100 222 1
        
123

Objašnjenje.

Svi brojevi iz intervala [100, 222] su deljivi sa 1.