TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

zadatak: ProstPoligon

Dato je n tačaka u ravni svojim koordinatama koje predstavljaju temena mnogougla, u datom redosledu. Odrediti da li je taj mnogougao prost (mnogougao je prost ako izlomljena linija koja ga odredjuje nema samopresecanja).

Ulaz:

U prvom redu standardnog ulaza nalazi se prirodan broj t ≤ 5, broj mnogouglova u tom primeru. Zatim sledi opis t mnogouglova (format opisa je isti za sve mnogouglove): Prvi red sadrži prirodan broj 3 ≤ n ≤ 103 koji predstavlja broj temena mnogougla. U narednih n redova nalaze se po dva cela broja xi i yi - koordinate i-te tačke (-106xi, yi ≤ 106). Sve tačkе su različite.

Izlaz:

Na standardni izlaz za svaki mnogougao ispisati 'DA' ako je on prost, odnosno 'NE' u suprotnom (bez navodnika). Svaki odgovor ispisati u posebnom redu i u redosledu kojim su mnogouglovi zadati na ulazu.

Primer:

Ulaz:      Izlaz:
2
3
0 0
0 1
1 1
5
0 0
2 0
2 2
1 0
0 2 
        
DA
NE