TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

zadatak: Kuglice

Dato je n posuda sa kuglicama. Moguće je uzeti kuglicu iz jedne posude i premestiti je u neku drugu posudu. Pronađite najmanji broj k takav da nijedna posuda ne sadrži više od k kuglica nakon najviše m premeštanja.

Ulaz:

Prvi red standardnog ulaza sadrži dva cela broja n i m (1 ≤ n ≤ 100.000, 1 ≤ m ≤ 1.000.000.000), broj posuda i maksimalan broj premeštanja. U sledećem redu nalazi se n celih brojeva iz intervala [0, 1.000.000.000], koji predstavljaju broj kuglica u svakoj od n posuda.

Izlaz:

U prvi i jedini red standardnog izlaza ispisati broj k.

Primer:

Ulaz:      Izlaz:
5 7
11 3 8 3 4
        
6