TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

menhetn.solution.pdf    182,177 b      rešenje problema

zadatak: Menhetn

Među datim skupom tačaka {(x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn)} ispisati najmanje menhetn rastojanje među njima.
Menhetn rastojanje između tačaka (a, b) i (c, d) se definiše kao |a - b| + |c - d|.

Ulaz.

U prvom redu standardnog ulaza učitava se prirodni broj n (2 ≤ n ≤ 1000). U narednih n redova se učitavaju tačke -- u i-tom redu se učitava tačka (xi, yi) (-100000 ≤= xi, yi ≤ 100000), gde su xi i yi celi brojevi.

Izlaz.

U prvi i jedini red ispisati najmanje rastojanje.

Primer 1.

Ulaz:      Izlaz:
5
1 2
4 2
8 3
9 5
15 11
        
3

Objašnjenje.

Među svim parovima tačaka na najmanjem rastojanju se nalaze prva i druga (|1 - 4| + |2 - 2| = 3), i treća i četvrta tačka (|8 - 9| + |3 - 5| = 3).

Primer 2.

Ulaz:      Izlaz:
2
-1 1
-1 1
        
0