TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

procifara.solution.pdf    123,333 b      rešenje problema

zadatak: Proizvod cifara

Dat je ceo broj N. Ispisati najmanji pozitivan ceo broj X takav da je proizvod cifara broja X jednak broju N. Ukoliko takav broj ne postoji ispisati -1.

Ulaz.

Prvi red standardnog ulaza sadrži broj 0 ≤ N ≤ 1018 .

Izlaz.

U prvom redu standardnog izlaza ispisati broj X.

Primer 1.

Ulaz:      Izlaz:
56
        
78