TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

stepen.solution.pdf    196,800 b      rešenje problema

zadatak: Stepen

Za dva data prirodna broja a i b ( 2 ≤ ab < 264) odrediti prirodne brojeve x i k tako da važi ax kb, a k je što veće moguće. U slućaju da ima više rešenja ispisati ono u kojem je x najmanje.

Ulaz.

U prvoj i jedinoj liniji standardnog ulaza se nalaze prirodni brojevi a i b.

Izlaz.

Na standardni izlaz ispisati redom dva tražena prirodna broja x i k.

Primer 1.

Ulaz:      Izlaz:
5 20
        
2 4

Primer 2.

Ulaz:      Izlaz:
35 50
        
6 2