TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

autobusi.cpp    3,144 b      izvorni kod rešenja
autobusi.tests.7z    3,246,556 b      test primeri

zadatak: Autobusi

Dato je m gradova, poređanih u nizu, i svaki od njih je označen nekim brojem (i-ti grad je označen brojem ai, 1 ≤ ain). Naš čovečuljak kreće iz nekog grada označenog brojem 1, zatim mora da ode do nekog grada označenog brojem 2, itd, da završi u nekom gradu označenom brojem n.

Iz svakog grada na svakih sat vremena kreću po dva autobusa, jedan vozi u susedni grad s leve strane a drugi u susedni grad sa desne strane (osim iz prvog i poslednjeg grada, gde postoji samo po jedan autobus). U svetu našeg čovečuljka dan traje p sati, i sati su numerisani od 0 do p - 1. Poznato je da svi autobusi koji u t sati kreću na levo voze lt sati, a oni koji kreću na desno voze dt sati.

Čovečuljak u svakom gradu može da izabere da krene nekim autobusom ili može da čeka u tom gradu proizvoljan broj sati. Potrebno je odrediti broj T, najmanji broj sati koji je potreban čovečuljku da napravi traženi obilazak (garantuje se da će rešenje postojati). Čovečuljak kreće u 0 sati iz proizvoljnog grada označenog brojem 1.

Ulaz:

(Ulazni podaci se učitavaju iz datoteke autobusi.in.) U prvom redu ulaza se nalaze tri broja, m, n i p. U sledećem redu nalazi se m brojeva, to su vrednosti ai, a u sledeća dva reda po p brojeva - u prvom od njih se nalaze vrednosti li a u drugom di.

Izlaz:

(Izlazni podaci se ispisuju u datoteku autobusi.out.) U prvom redu izlaza treba ispisati izračunati broj T.

Ograničenja

1 ≤ n, m, p105, 1 ≤ li, dip. U 30% test primera biće p = 1, a u 40% n, m, p ≤ 1.000, pri čemu ukupno 60% test primera zadovoljava bar jedan od ova dva uslova.

Primer 1.

autobusi.in      autobusi.out
6 3 4
1 2 2 3 1 3
1 4 2 4
3 2 4 3
        
7

Objašnjenje.

Imamo 6 gradova, dan se sastoji od 4 sata. Autobusi koji kreću u 0 sati na levo voze 1h a na desno 3h, oni koji kreću u jedan sat na levo voze 4h, a na desno 2h, itd. Rexenje je na slici (X označava grad u kome smo na početku odgovarajućeg sata, a strelica označava smer u kome se vozimo u toku tog sata).

1 2 2 3 1 3
0h X počinjemo iz petog grada, u 0h krećemo autobusom na levo
1h X stižemo u četvrti grad u 1h, tu čekamo još 1h
2h X u 2h krećemo autobusom na levo
3h
0h X u 0h(sutradan) stižemo u treći grad, krećemo autobusom na desno
1h
2h
3h X u 3h stižemo u četvrti grad (nakon 7h putovanja)

Primer 2.

autobusi.in      autobusi.out
10 4 6
2 4 4 4 2 3 1 3 1 4
2 5 1 3 6 4
1 3 2 4 5 2
        
12
fajl: autobusi.cpp
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int maxL = 100010;
const int maxLog = 20;
const long long besk = (long long)1 << 62;

typedef struct { int pozicija, vrednost; } Polje;
bool comparePolja(Polje const& p1, Polje const& p2) {
  return (p1.vrednost < p2.vrednost);
}


int n, m, p;
int a[maxL], pret[maxL], sled[maxL];
long long t[maxL];
long long l[maxL][maxLog], d[maxL][maxLog];

Polje polja[maxL];
void sortirajPolja() {
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    polja[i].pozicija = i;
    polja[i].vrednost = a[i];  
  }   
  sort(polja, polja + m, comparePolja);
}

void ucitajPodatke() {
  freopen("autobusi.in", "r", stdin);
  scanf("%d%d%d", &m, &n, &p);
  for (int i = 0; i < m; i++) 
    scanf("%d", &(a[i]));
  for (int i = 0; i < p; i++) 
    scanf("%d", &(l[i][0]));
  for (int i = 0; i < p; i++) 
    scanf("%d", &(d[i][0]));
}

void preracunaj(long long x[][maxLog]) {
  long long tmin = x[0][0] + 1;
  for (int k = 0; k < 2; k++)
     for (int i = p - 1; i >= 0; i--) {
       if (tmin < x[i][0]) 
         x[i][0] = tmin;
       else tmin = x[i][0];
       tmin++;
     }
  for (int j = 1; j < maxLog; j++)
    for (int i = 0; i < p; i++)
      x[i][j] = x[i][j - 1] + x[(i + x[i][j - 1]) % p][j - 1];
}

void nadjiSusedne() {
  int poslednji[maxL];
  for (int i = 0; i <= n + 1; i++) 
    poslednji[i] = -1;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    pret[i] = poslednji[a[i] + 1];
    poslednji[a[i]] = i;  
  }   
  for (int i = 0; i <= n + 1; i++) 
    poslednji[i] = -1;
  for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
    sled[i] = poslednji[a[i] + 1];
    poslednji[a[i]] = i;  
  }   
}

long long fmin(long long a, long long b) {
  return (a < b) ? a : b;  
}

long long potrebno(long long x[][maxLog], long long startT, long long udaljenost) {
  int tmp = 0; long long ret = 0; startT %= p;
  while (udaljenost > 0) {
    if ((udaljenost & 1) != 0) {
      ret += x[startT][tmp];
      startT = (startT + x[startT][tmp]) % p;        
    }
    tmp++;
    udaljenost >>= 1;   
  }
  return ret;  
}

void resi() {
  preracunaj(l);
  preracunaj(d);  
  nadjiSusedne();
  
  sortirajPolja();
  for (int i = 0; i < m; i++) 
    t[i] = (a[i] == 1) ? 0 : besk;
  for (int j = 0; j < m; j++) {
    int i = polja[j].pozicija;
    if (pret[i] >= 0)
      t[pret[i]] = fmin(t[pret[i]], t[i] + potrebno(l, t[i], i - pret[i]));
    if (sled[i] >= 0)
      t[sled[i]] = fmin(t[sled[i]], t[i] + potrebno(d, t[i], sled[i] - i));
  }
}

void sacuvajResenje() {
  freopen("autobusi.out", "w", stdout);
  long long res = -1;
  for (int i = 0; i < m; i++)
    if (a[i] == n && (res == -1 || res > t[i]))
      res = t[i];
  printf("%lld\n", res);
}

int main() {
  ucitajPodatke();
  resi();
  sacuvajResenje();
  return 0;
}