TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

robot.cpp    2,610 b      izvorni kod rešenja
robot.tests.7z    810,044 b      test primeri

zadatak: Robot

Imamo robota kome se mogu zadati 3 različite komande:

 • P - govori robotu da se pomeri za 1 metar unapred u pravcu u kome je okrenut,
 • L - govori robotu da se okrene za 90° u levo u mestu (lokacija mu se ne menja),
 • D - govori robotu da se okrene za 90° u desno u mestu (lokacija mu se ne menja).

Dato je K blokova od po N ovakvih komandi, blokovi se mogu izvršiti u bilo kom redosledu, dok se komande unutar jednog bloka moraju izvršiti u redosledu u kome su date. Svi blokovi se moraju izvršiti. Odrediti u koliko razliqitih redosleda izvršavanja blokova komandi će se robot na kraju naći nazad u istom mestu iz koga je pošao.

Ulaz:

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci robot.in.) U prvom redu ulazne datoteke sa nalaze dva broja K i N (1 ≤ K ≤ 8, 1 ≤ N ≤ 100.000). U sledećih K redova nalazi se po N znakova od kojih je svaki P, L ili D.

Izlaz:

(Izlazne podatke upisati u datoteku robot.out) U prvom i jedinom redu izlaza ispisuje se traženi broj redosleda izvršavanja blokova komandi.

Primer:

robot.in      robot.out
3 4
PPLP
PLPD
LPLD
        
1

Objašnjenje.

Ako je robot na početku okrenut ka severu, dati su svi mogući redosledi izvršavanja blokova komandi i relativna pozicija robota na kraju u odnosu na početnu tačku.

 • 1 - 2 - 3 [PPLP—PLPD—LPLD] 0 metara na sever, 2 metara na zapad
 • 1 - 3 - 2 [PPLP—LPLD—PLPD] 0 metara na sever, 0 metara na istok
 • 2 - 1 - 3 [PLPD—PPLP—LPLD] 2 metara na sever, 2 metara na zapad
 • 2 - 3 - 1 [PLPD—LPLD—PPLP] 0 metara na sever, 4 metara na zapad
 • 3 - 1 - 2 [LPLD—PPLP—PLPD] 2 metara na jug, 2 metara na zapad
 • 3 - 2 - 1 [LPLD—PLPD—PPLP] 2 metara na jug, 4 metara na zapad

Samo u drugom slučaju kada se blokovi izvršavaju u redosledu 1 - 3 - 2 se robot na kraju nalazi u istoj tački odakle je počeo.

Napomena.

U 30% test primera biće K ≤ 6 i N ≤ 1000.

fajl: robot.cpp
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <string>

using namespace std;

const int MAX_K = 8;

const int XS[] = {0, 1, 0, -1};
const int YS[] = {1, 0, -1, 0};

int k, n;
string blok[MAX_K];


int dx[MAX_K];
int dy[MAX_K];
int ds[MAX_K];

int perm[MAX_K];
bool ubacen[MAX_K];


void izracunajPomeraje()
{
  for(int i = 0; i < k; i++)
  {
    int x = 0;
    int y = 0;
    int s = 0;
    
    for(int j = 0; j < n; j++)
      if(blok[i][j] == 'P')
      {
        x += XS[s];
        y += YS[s];
        
      }
      
      else if(blok[i][j] == 'L')
      {
        s += 3;
        if(s >= 4)
          s -= 4;
      }
      else
      {
        s += 1;
        if(s >= 4)
          s -= 4;
      }
      
    dx[i] = x;
    dy[i] = y;
    ds[i] = s;
    
  }
  
  
  
  
  
}

bool proveri()
{
  int s = 0;
  int x = 0;
  int y = 0;
  for(int i = 0; i < k; i++)
  {
    int tx = dx[perm[i]];
    int ty = dy[perm[i]];
    for(int j = 0; j < s; j++)
    {
      int t = tx;
      tx = ty;
      ty = -1 * t;
    }
      
    x += tx;
    y += ty;
    s += ds[perm[i]];
    if(s > 3)
      s -= 4;
  }
  return (x == 0 && y == 0); 
 
  
}

int permutacije(int t)
{
  
  if(t == k)
    if(proveri())
      return 1;
    else return 0;

  int broj = 0;
  for(int i = 0; i < k; i++)
    if(!ubacen[i])
    {
      perm[t] = i;
      ubacen[i] = true;
      broj += permutacije(t + 1);
      ubacen[i] = false;
    }
  return broj;
}


int main()
{
  
  FILE *fin = fopen("robot.in", "r");
  fscanf(fin, "%d %d", &k, &n);
  for(int i = 0; i < k; i++)
  {
    char c = getc(fin);
    while(c != 'P' && c != 'L' && c != 'D')
      c = getc(fin);
      
    blok[i] = "";
    while(c == 'P' || c == 'L' || c == 'D')
    {
      blok[i] += c;
      c = getc(fin);
    }  
    
  }
  fclose(fin);
  
  

  izracunajPomeraje();
  for(int i = 0; i < k; i++)
    ubacen[i] = false;
  int r = permutacije(0);
  
  
  
  FILE *fout = fopen("robot.out", "w");
  fprintf(fout, "%d\n", r);
  fclose(fout);
  
  
  
}