TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

niz.cpp    4,336 b      izvorni kod rešenja
niz.tests.rar    243,615 b      test primeri
niz.checker.cpp    1,644 b      izvorni kod programa za testiranje
niz.solution.pdf    110,956 b      rešenja problema

zadatak: Niz

Dat je niz a celih brojeva dužine n. Pod transformacijom niza podrazumevamo povećavanje ili smanjivanje jednog elemenat niza za 1. Odrediti minimalni broj transformacija niza potrebnih da se on prevede u strogo rastući niz b. Za svaki element niza prikazati razliku: b[i] - a[i].

Ulaz:

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci niz.in) U prvom redu se nalazi prirodni broj n (1 ≤ n ≤ 5.000) koji označava broj elemenata niza. U narednom redu se nalazi n celih brojeva koji predstavljaju elemente niza. Apsolutna vrednost elemenata nije veća od 1.000.000.000.

Izlaz:

(Izlazne podatke upisati u datoteku niz.out) U prvom redu treba ispisati minimalni broj transformacija potrebnih za dobijanje strogo rastućeg niza. U narednom redu štampati n brojeva odvojenih jednim razmakom koji predstavljaju promene brojeva početnog niza. Ukoliko promene nisu jedinstvene štampati bilo koju.

Primer 1:

niz.in      niz.out
4
1 1 1 1
        
4
-1 0 1 2

Primer 2:

niz.in      niz.out
5
1 1 1 6 4
        
5
-1 0 1 0 3

Objašnjenje.

U primeru 1 opisanim transformacijama bi dobili rastući niz b = 0, 1, 2, 3. U drugom primeru rešenje nije jedinstveno, npr. promene su mogle biti i: -1, 0, 1, -1, 2.

Napomena.

U 40% test primera apsolutna vrednost elemenata niza neće biti veća od 2.000.

fajl: niz.cpp
/*
 Author: Andreja Ilic, PMF Nis
 e-mail: ilic_andrejko@yahoo.com
 Complexity: O(n^2)
*/
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
#include <algorithm>

using namespace std;
#define MAX_N 5005

int a [MAX_N], c [MAX_N], b [MAX_N], n, m, p [MAX_N][MAX_N], h [MAX_N];
long long d [MAX_N][MAX_N], sol;
FILE *in, *out;

  // Funkcija uporedjivanje za sortiranje
  int compare (const void * a, const void * b)
  {
    return (*(int*)a - *(int*)b );
  }

  // Inicijalizacija niza c = razlicite vrednosti elemenata
  // niza a, sortirani u rastucem poretku
  void initializationOfSteps()
  {
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      c [i] = a [i];
    }
    sort(c, c + n);

  // izbacivanje istig vrednosti iz niza c
  // m = broj elemenata niza c
    m = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
      if (c [i] != c [i - 1])
      {
        c [m++] = c [i];
      }
    }
  }

  // Glavna metoda za racunanje resenja
  void solve()
  {
    // prebacivanje rada bez uslova stroge nejednakosti
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      a [i] = a [i] - i;
    }

  // inicijalizacija mogucih vrednosti niza b
    initializationOfSteps();

    d [0][0] = abs (a [0] - c [0]);
    p [0][0] = 0;

    // Inicijalizacija prve kolone
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
      d [i][0] = d [i - 1][0] + abs (a [i] - c [0]);
      p [i][0] = 0;
    }

    // Inicijalizacija prve vrste
    for (int j = 1; j < m; j++)
    {
      if (abs (a [0] - c [j]) < d [0][j - 1])
      {
        d [0][j] = abs (a [0] - c [j]);
        p [0][j] = j;
      }
      else
      {
        d [0][j] = d [0][j - 1];
        p [0][j] = p [0][j - 1];
      }
    }

    // Inicijalizacija matrice d
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
      for (int j = 1; j < m; j++)
      {
        if (d [i][j - 1] <= d [i - 1][j] + abs(a [i] - c [j]))
        {
     // u slucaju da niko od elemnata ne uzima vrednost c [j]
          d [i][j] = d [i][j - 1];
          p [i][j] = p [i][j - 1];
        }
        else
        {
     // u slucaju da element sa indeksom i uzima vrednost c [j]
          d [i][j] = d [i - 1][j] + abs (a [i] - c [j]);
          p [i][j] = j;
        }
      }
    }

    // Racunanje minimalnog broja transformacija
    sol = d [n - 1][m - 1];
  // currentIndex = index vrednosti elementa, preko niza c
    int currentIndex = p [n - 1][m - 1];
    for (int j = m - 2; j >= 0; j--)
    {
      if (sol > d [n - 1][j])
      {
        sol = d [n - 1][j];
        currentIndex = p [n - 1][j];
      }
    }

    // Nalazenje pomeraja za svaki element
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
    {
      b [i] = c [currentIndex];
      if (i == 0)
        break;
      int lastIndex = currentIndex;
   // updatovanje currentIndex-a
      int currentMin = d [i - 1][currentIndex];
      currentIndex = p [i - 1][currentIndex];
      for (int j = lastIndex - 1; j >= 0; j--)
      {
        if (currentMin > d [i - 1][j])
        {
          currentMin = d [i - 1][j];
          currentIndex = p [i - 1][j];
        }
      }
    }
  }

  // Unos podataka
  void input()
  {
    in = fopen ("niz.in", "r");
    fscanf (in, "%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      fscanf (in, "%d", &a [i]);
    }
    fclose(in);
  }

  // Ispis resenja
  void output()
  {
    out = fopen ("niz.out", "w");
    fprintf (out, "%lld\n", sol);
    for (int i = 0; i < n; i++)
      fprintf (out, "%d ", (b [i] - a [i]));
    fprintf(out, "\n");
    fclose(out);
  }

  int main()
  {
    input();
    solve();
    output();

    return 0;
  }