TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

sifra.cpp    1,527 b      izvorni kod rešenja
sifra.tests.rar    8,415 b      test primeri
sifra.checker.cpp    400 b      izvorni kod programa za testiranje

zadatak: Šifra

Draganče radi za kontraobaveštajnu službu. On je otkrio da se šifrovane poruke neprijatelja uvek dobijaju linearnim preslikavanjem. Najpre se svako slovo predstavi brojem od 0 do n - 1, gde je n broj slova u pismu (ove brojeve ćemo zvati indeksima slova). Potom se šifra zada u obliku y = (a + b · x) mod n, gde je nzd(b, n) = 1. To znači da se slovo predstavljeno brojem x šifrira slovom koje je predstavljeno brojem y (y = (a + b · x) mod n). Pored saznanja o načinu šifrovanja poruka, Draganče ima i podatke o učestanosti svih slova u jeziku neprijatelja. Za svako slovo x se zna očekivani procenat pojavljivanja p(x) u proizvoljnom tekstu. Treba pomoći Dragančetu da dešifruje jednu izuzetno važnu poruku uz pomoć statistike i saznanja o linearnom šifrovanju.

Potrebno je izvršiti dešifrovanje tako da se statistika u dobijenom tekstu što više poklapa sa očekivanom statistikom. Kvalitet poklapanja za odredjeno slovo se meri tako što se najpre izračuna učestanost tog slova u dešifrovanom tekstu dc(x) (broj pojavljivanja slova x podeljen sa ukupnim brojem slova u tekstu). Potom se kvalitet poklapanja q(x) računa kao (p(x)-dc(x))2. Kvalitet poklapanja čitavog dešifrovanog teksta se računa kao suma kvaliteta poklapanja svih slova.

Ulaz.

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci sifra.in) U prvom redu se nalazi prirodan broj n, 3 ≤ n ≤ 26, ukupan broj slova u neprijateljskom alfabetu. Sledi n redova i u svakom je dato jedno slovo iz alfabeta i jedan broj, razdvojeni razmakom. Slovo u prvom redu ima indeks 0, u drugom 1, ... u n-tom redu ima indeks n - 1. Slovo je uvek predstavljeno kao veliko slovo iz engleskog alfabeta, dok broj predstavlja procenat učestanosti datog slova u proizvoljnom tekstu. Procenat je zadat sa dve decimale. Slovo imaju različite učestanosti, a ukupan zbir svih učestanosti je 100. U sledećem redu je ceo broj L (10 ≤ L ≤ 1000) i on predstavlja dužinu šifrovanog teksta. U poslednjem redu, nalazi se tekst od tačno L slova (bez razmaka i znakova interpunkcije) koji predstavljaju šifrovani tekst. Sva slova koja se nalaze u šifrovanom tekstu su prethodno već zadata sa svojim učestanostima.

Izlaz.

(Izlazne podatke upisati u datoteku sifra.out) U jedinom redu izlaza treba ispisati dešifrovani tekst, dešifrovan preko linearnog preslikavanja, a koji najviše odgovara zadatoj statistici.

Primer 1.

sifra.in      sifra.out
4
B 42.25
A 20.00
Z 10.15
E 27.60
8
AZABAZEBAZ
        
BEBABEZABE

Napomena.

Na osnovu ulaza imamo se slova predstavljaju brojevima od 0 do 3 na sledeći nachin: B → 0, A → 1, Z → 2 i E → 3. Preslikavanje kod kog se dobija najbolje preklapanje je y = (a + b · x) mod 4, gde su a = 1 i b = 3.

fajl: sifra.cpp
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

const int MAXL = 1000+ 5, MAXN = 26 + 5;
int n, l;
char c[MAXN];
int index[MAXL];
char s[MAXL];
char res[MAXL];
double exp_freq[MAXN];
double freq[MAXN];

void input() {
 ifstream fin("sifra.in");
 fin >> n;
 // ucitavamo ocekivane frekvencije
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  fin >> c[i] >> exp_freq[i];
  freq[i] = 0;
  exp_freq[i] /= 100.;
 }
 fin >> l;
 // ucitavamo poruku i azuriramo frekvencije
 for (int i = 0; i < l; i++) {
  fin >> s[i];
  for (int j = 0; j < n; j++)
   if (s[i] == c[j]) {
    index[i] = j;
    freq[j] ++;
   }
 }
 for (int i = 0; i < n; i++)
  freq[i] /= n;
 fin.close();
}

int nzd(int a, int b) {
 if (a ==0) return b;
 if (a < b) 
  return nzd(b%a, a);
 else 
  return nzd(a%b, b); 
}

void resi() {
 double minqual = 1e15;
 int bestA, bestB;
 for (int b = 1; b < n; b++)
  if (nzd(b, n) == 1)
   for (int a = 0; a < n; a++) {
    double qual = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
     int m = (i * b + a) % n;
     qual += (freq[i] - exp_freq[m]) * (freq[i] - exp_freq[m]);
    }
    if (qual < minqual) {
     minqual = qual;
     bestA = a;
     bestB = b;
    }
   }
 for (int i = 0; i < l; i++)
  for (int j = 0; j < n; j++)
   if (c[j] == s[i]) {
    res[i] = c[(j*bestB+bestA)%n];
   }
 res[l] = 0;

}

void output() {
 ofstream fout("sifra.out");
 fout << res << endl;
 fout.close();
}

int main() {
 input();
 resi();
 output();
 return 0;
}