TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

skupovi.cpp    1,267 b      izvorni kod rešenja
skupovi.tests.rar    1,867,476 b      test primeri
skupovi.checker.cpp    364 b      izvorni kod programa za testiranje

zadatak: Skupovi

Dat je skup A koji sadrži n različitih prirodnih brojeva. Odrediti koliko ima podskupova skupa A za koje važi da je zbir najvećeg i najmanjeg elementa jednak datom broju m.

Ulaz.

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci skupovi.in) U prvom redu se nalaze prirodni brojevi n i m (2 ≤ n ≤ 100.000, 1 ≤ m ≤ 1.000.000.000). U drugom redu se nalazi n različitih prirodnih brojeva, koji predstavljaju skup A.

Izlaz.

(Izlazne podatke upisati u datoteku skupovi.out) U prvom i jedinom redu treba ispisati ostatak pri deljenju broja podskupova kod kojih je zbir najvećeg i najmanjeg elementa jednak m i broja 1.000.000.007.

Primer 1.

skupovi.in      skupovi.out
5 9
7 2 9 5 4
        
5
Primer 2.

skupovi.in      skupovi.out
6 11
2 4 6 8 10 12
        
0

Objašnjenje.

U prvom primeru traženi podskupovi su {2, 7}, {2, 4, 7}, {2, 5, 7}, {2, 4, 5, 7} i {4, 5}. Primetimo da skup {9} ne zadovoljava uslove zadatka, pošto je zbir najvećeg (broj 9) i najmanjeg (broj 9) elementa jednak 18. U drugom primeru ne postoji podskup kod koga je zbir najvećeg i najmanjeg elementa neparan broj, pa je zato rešenje 0.

fajl: skupovi.cpp
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <cstdlib>

#define MAXN 100001
#define MOD 1000000007

using namespace std;

long *a, *deg;
long n, m, sol;

void input()
{
 ifstream inFile;
 inFile.open("skupovi.in");
 inFile >> n >> m;
 a = new long [n];
 for (int i = 0; i < n; i++)
  inFile >> a [i];
 inFile.close();
}

int compare (const void *a, const void *b)
{
 return *(long *)a - *(long *)b;
}

void solve()
{
 qsort(a, n, sizeof(long), compare);
 deg = new long [n + 1];
 deg [0] = 1;
 for (int i = 1; i <= n; i++)
 {
  deg [i] = deg [i - 1] * 2;
  if (deg [i] > MOD)
   deg [i] -= MOD;
 }
 sol = 0;

 int left = 0;
 int right = n - 1;
 int count = 0;
 while (right > left)
 {
  if (a [left] + a [right] == m)
  {
   sol = sol + deg [right - left - 1];
   if (sol > MOD)
    sol -= MOD;
   count++;
  }
  if (a [left] + a [right] <= m)
   left++;
  else
   right--;
 }
 if (a [left] + a [right] == m)
 {
  count++;
  sol = sol + 1;
  if (sol > MOD)
   sol -= MOD;
 }
 cout << count << endl;
}

void output()
{
 ofstream outFile;
 outFile.open("skupovi.out");
 outFile << sol << endl;
 outFile.close();
}

int main()
{
 input();
 solve();
 output();
 check();
 return 0;
}