TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

vojnici.cpp    2,595 b      izvorni kod rešenja
vojnici.tests.rar    105,979 b      test primeri

zadatak: Vojnici

Perica igra jednu igru na svom računaru. On ima n svojih vojnika od kojih svaki ima neku jačinu. Dato je i n protivničkih vojnika od kojih svaki takođe ima neku jačinu. Jačine tih 2n vojnika su različite (tj. ne postoje dva vojnika sa jednakim jačinama). Perica treba da uradi sledeću stvar: treba da sastavi n parova vojnika tako da se svaki par sastoji od jednog njegovog i jednog protivničkog vojnika i da se svaki od 2n vojnika pojavljuje u tačno jednom paru. I tada kreće bitka. U svakom od n dvoboja (u i-tom dvoboju (1 ≤ in) učestvuju vojnici i-tog para) pobeđuje vojnik koji je jači. Za svakog od n protivničkih vojnika data su po dva broja: jedan koji govori koliko Perica dobija poena ukoliko njegov (Peričin) vojnik pobedi tog vojnika i drugi koji govori koliko Perica gubi poena ukoliko njegov vojnik izgubi od tog vojnika. Perica na početku ima 0 poena. Odrediti koliki je maksimalan broj poena koji Perica može skupiti (taj broj može biti i negativan).

Ulaz.

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci vojnici.in) U prvom redu tekstualne datoteke nalazi se prirodan broj n (n ≤ 2.000). U drugom redu nalazi se n prirodnih brojeva: i-ti od tih brojeva (1 ≤ in) predstavlja jačinu i-tog Peričinog vojnika (svaki od brojeva je manji od ili jednak 2.000.000.000). U trećem redu nalazi se n prirodnih brojeva: i-ti broj u tom redu (1 ≤ in) predstavlja jačinu i-tog protivničkog vojnika (svaki od brojeva je manji ili jednak 2.000.000.000). U četvrtom redu nalazi se n prirodnih brojeva: i-ti broj (1 ≤ in) predstavlja broj poena koji Perica dobija ukoliko je taj protivnički vojnik poražen (svaki od brojeva je manji od ili jednak 1.000). U petom redu nalazi se n prirodnih brojeva: i-ti broj (1 ≤ in) predstavlja broj poena koji Perica gubi ukoliko je taj protivnički vojnik u dvoboju u kome je učestvovao izašao kao pobednik (svaki od brojeva je manji ili jednak 1.000).

Izlaz.

(Izlazne podatke upisati u datoteku vojnici.out) U prvom redu tekstualne datoteke ispisati jedan ceo broj a to je maksimalan broj poena koji Perica može skupiti.

Primer 1.

vojnici.in      vojnici.out
3
9 12 3
4 5 6
10 2 7
5 3 1
        
14
fajl: vojnici.cpp
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int n;
int *A,*B,*D,*G;
int broj;

void zam(int *a,int *b)
{
 int pom=*a;
 *a=*b;
 *b=pom;
}

//prvo resenje ------------------------------------------
void sortA(int *A,int n)
{
 int br=A[n/2];
 int i=0,j=n-1;
 while (i<=j)
 {
  while (A[i]<br)
   i++;
  while (A[j]>br)
   j--;
  if (i<=j)
  {
   zam(A+i,A+j);
   i++;
   j--;
  }
 }
 if (j>0)
  sortA(A,j+1);
 if (n-i>1)
  sortA(A+i,n-i);
}

void sortB(int *B,int *D,int *G,int n)
{
 int br=B[n/2];
 int i=0,j=n-1;
 while (i<=j)
 {
  while (B[i]<br)
   i++;
  while (B[j]>br)
   j--;
  if (i<=j)
  {
   zam(B+i,B+j);
   zam(G+i,G+j);
   zam(D+i,D+j);
   i++;
   j--;
  }
 }
 if (j>0)
  sortB(B,D,G,j+1);
 if (n-i>1)
  sortB(B+i,D+i,G+i,n-i);
}


void f1()
{
 sortA(A,n);
 sortB(B,D,G,n);

 int *P1=(int *)malloc(n*sizeof(int));
 int *P2=(int *)malloc(n*sizeof(int));
 int i,j;
 for (i=0;i<n;i++)
 {
  int *pom=P2;
  P2=P1;
  P1=pom;
  if (A[i]>B[0])
   P1[0]=D[0];
  else
   P1[0]=-G[0];
  for (j=1;j<=i;j++)
  {
   P1[j]=P1[j-1]-G[j];
   if (A[i]>B[j] && P2[j-1]+D[j]>P1[j])
    P1[j]=P2[j-1]+D[j];
  }
 }
 broj=P1[n-1];
}
//-------------------------------------------------------


//drugo resenje -----------------------------------------
void sortC(int *B,int *D,int *G,int n)
{
 int br=D[n/2]+G[n/2];
 int i=0,j=n-1;
 while (i<=j)
 {
  while (D[i]+G[i]<br)
   i++;
  while (D[j]+G[j]>br)
   j--;
  if (i<=j)
  {
   zam(B+i,B+j);
   zam(G+i,G+j);
   zam(D+i,D+j);
   i++;
   j--;
  }
 }
 if (j>0)
  sortC(B,D,G,j+1);
 if (n-i>1)
  sortC(B+i,D+i,G+i,n-i);
}

void f2()
{
 sortC(B,D,G,n);
 broj=0;
 int i,j,da,k,m;
 m=n;
 for (i=n-1;i>=0;i--)
 {
  da=0;
  for (j=0;j<m;j++)
   if (A[j]>B[i])
    if (!da)
    {
     da=1;
     k=j;
    }
    else
     if (A[j]<A[k])
      k=j;
  if (da)
  {
   m--;
   zam(A+k,A+m);
   broj+=D[i];
  }
  else
   broj-=G[i];
 }
}
//-------------------------------------------------------void main()
{
 FILE *dat=fopen("Vojnici.in","r");
 fscanf(dat,"%d",&n);
 int i;
 A=(int *)malloc(n*sizeof(int));
 B=(int *)malloc(n*sizeof(int));
 D=(int *)malloc(n*sizeof(int));
 G=(int *)malloc(n*sizeof(int));
 for (i=0;i<n;i++)
  fscanf(dat,"%d",A+i);
 for (i=0;i<n;i++)
  fscanf(dat,"%d",B+i);
 for (i=0;i<n;i++)
  fscanf(dat,"%d",D+i);
 for (i=0;i<n;i++)
  fscanf(dat,"%d",G+i);
 fclose(dat);

 f1();
 //f2(); dat=fopen("Vojnici.out","w");
 fprintf(dat,"%d",broj);
 fclose(dat);
 
 
}