TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

brojanje.cpp    1,880 b      izvorni kod rešenja
brojanje.tests.rar    1,451,963 b      test primeri

zadatak: Brojanje

Nakon što su se fino najeli rafaelo kuglica, Mirko i Slavko su odlučili da pomoću testa utvrde koliko je moguće držati koncentraciju sa punim stomakom. Test se sastoji u tome da Mirko govori brojeve Slavku (izgovarajući svaki put jedan od 400 omiljenih brojeva), i u proizvoljnom momentu traži od njega da mu kaže koji je K-ti broj po veličini od svih brojeva koje je rekao do tada. Na vama je da pomognete Slavku u odgovaranju na zadata pitanja. Razlog zašto želite da pomognete Slavku nije bitan.

Ulaz:

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci brojanje.in) U prvom redu ulazno datoteke nalazi se broj N ( 5 ≤ N ≤ 100.000). Svaki od narednih N redova ima jedan od dva formata:

 • 1 a - označava da je Mirko izgovorio broj a ( 0 ≤ a ≤ 65535).
 • 2 k - označava da je Mirko tražio od Slavka da mu kaže koji je k-ti broj po veličini (garantuje se da će k biti manje ili jednako trenutnom broju izgovorenih brojeva) Napomenimo još jednom da će broj različitih izgovorenih brojeva biti ne veći od 400 (pojedini brojevi se mogu ponavljati).

Izlaz:

(Izlazne podatke upisati u datoteku brojanje.out) Za svaki red iz ulazne datoteke koji je oblika '2 k', ispisati u nov red izlazne datoteke odgovor na Mirkovo pitanje. Postojaće bar jedan takav red.

Primer:

brojanje.in      brojanje.out
7
1 0
1 1
1 5
2 1
2 3
1 2
2 3
        
0
5
2
fajl: brojanje.cpp
/*
 *
 * Brojanje, okruzno 2008/09
 *
 * Autor : Rajko Nenadov (rajkon@gmail.com)
 *
 */

#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

struct List
{
 long broj;
 long pojavljivanje;

 List *next;
};

// glava liste u kojoj cuvamo izgovorene brojeve
List *glava;

long N;

/*
 *  ukoliko se 'broj' nalazi u list, polje 'pojavljivanje' elementa u kom se nalazi povecamo za 1;
 * inace dodajemo novi element u listu, ali tako da lista ostane sortirana po 'broj' polju.
 */
void ubaci(long broj)
{
 if (glava == NULL)
 {
  glava = (List*)malloc(sizeof(List));
  glava->broj = broj;
  glava->pojavljivanje = 1;
  glava->next = NULL;
 }
 else
 {
  List *prev = NULL;
  List *itr = glava;

  while (itr != NULL && (itr->broj < broj))
  {
   prev = itr;
   itr = itr->next;
  }

  if (itr != NULL && (itr->broj == broj))
  {
   // broj postoji u listi
   itr->pojavljivanje++;
  }
  else
  {
   List *novi = (List*)malloc(sizeof(List));
   novi->broj = broj;
   novi->pojavljivanje = 1;

   if (prev == NULL)
   {
    // dodajemo na pocetak liste
    novi->next = glava;
    glava = novi;
   }
   else
   {
    prev->next = novi;
    novi->next = itr;
   }
  }
 }
}


long nadji(long k)
{
 List *itr = glava;
 while (itr->pojavljivanje < k)
 {
  k -= itr->pojavljivanje;
  itr = itr->next;
 }

 return itr->broj;
}


int main()
{
 long long l1 = clock();
 FILE *fin = fopen("brojanje.01.in", "r");
 FILE *fout = fopen("brojanjer.01.out", "w");

 glava = NULL;

 fscanf(fin, "%ld", &N);
 for (long i = 0; i < N; i++)
 {
  long a, b;
  fscanf(fin, "%d %ld", &a, &b);

  if (a == 1)
   ubaci(b);
  else
   fprintf(fout, "%ld\n", nadji(b));
 }

 fclose(fin);
 fclose(fout);
 cout << clock() - l1 << endl;
 system("pause");
 return 0;
}