TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

gaus.cpp    1,102 b      izvorni kod rešenja
gaus.tests.rar    1,081 b      test primeri

zadatak: Gaus

Profesor Đurić u poslednje vreme ima velikih problema sa svojim nestašnim đacima. Da bi ih smirio, odlučio je da im da, na prvi pogled, mnogo težak zadatak. U prošlosti su se često primenjivale takve mere smirivanja, i omiljen zadatak je bio sabiranje prvih 1000 brojeva. Ali, otkako je mali Gaus našao način da brzo izračuna taj zbir, profesori su morali da promene zadatak. I tako je prof. Đurić smislio sledeće: daće đacima nenegativne cele brojeve A i B, i tražiće od njih da mu kažu koliko brojeva iz intervala [A,B] (tj. svi brojevi veći ili jednaki od A i manji ili jednaki od B) ima paran zbir cifara (npr, zbir cifara broja 1234 je 1 + 2 + 3 + 4 = 10, dakle paran broj). Međutim, među đacima se nalazi i mali Draganče koji, poput malog Gausa, želi da što pre reši taj zadatak i nastavi da pravi probleme prof. Đuriću. Kako Draganče nije uspeo da nađe rešenje zadatka, pomoć je potražio od njegovih drugova, mladih programera.

Ulaz:

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci gaus.in) U prvom redu tekstualne datoteke zapisani su brojevi A i B, odvojeni jednim razmakom.

Izlaz:

(Izlazne podatke upisati u datoteku gaus.out) U izlaznu datoteku ispisati samo jedan broj - koliko ima brojeva iz intervala [A,B] takvih da im je zbir cifara paran broj.

Ograničenja:

 • 0 ≤ AB ≤ 230
 • vremensko ograničenje za izvršavanje programa je 1 s.

Primer 1:

gaus.in      gaus.out
5 15
        
5

Primer 2:

gaus.in      gaus.out
16 20
        
3
fajl: gaus.cpp
// Gaus, Okruzno 2007
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;

vector<int> cifra;

long count(long n, bool paran, bool manje){
 if (n==-1){
  if (paran) return 1;
  else return 0;
 }
 else{
  long ret=0;
  
  if (manje){
   ret += 5*count(n-1,paran,true) + 5*count(n-1,!paran,true);
  }
  else{
   if (cifra[n]%2==0) ret += count(n-1, paran, false);
   else ret += count(n-1,!paran,false);
   
   if (cifra[n]>0){    
    int p=1 + (cifra[n]-1)/2;
    int np=(1 + cifra[n]-1)/2;    
   
    ret += p * count(n-1,paran,true);
    ret += np * count(n-1,!paran,true);
   }      
  }
  
  return ret;
 }
}


int main(){
 long A,B;
 
 FILE *f;
 f=fopen("gaus.10.in","r");
 fscanf(f,"%ld %ld",&A,&B);
 fclose(f); 

 long res=0;
 
 while (B>0){
  cifra.push_back(B%10);
  B/=10;
 }
 res+=count(cifra.size()-1,true,false);
 
 cifra.clear();
 A--;
 while (A>0){
  cifra.push_back(A%10);
  A/=10;
 }
 res-=count(cifra.size()-1,true,false);

  
 f=fopen("gaus.10.out","w");
 fprintf(f,"%ld\n",res);
 fclose(f);
 
 return 0;
}