TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

spider.cpp    1,349 b      izvorni kod rešenja
spider_rbtree.cpp    1,096 b      izvorni kod rešenja
spider_basic.cpp    801 b      izvorni kod rešenja
spider.checker.cpp    516 b      program za testiranje

zadatak: Spajder Đura

Spajder Đura se nekako našao na Novom Beogradu. Nakon što je ponovo spasao svet od uništenja, rešio je da ruča. Spajder Đura, naravno najviše voli ćevape, i to u velikim količinama. Novi Beograd je, kao što je svima poznato, podeljen na blokove (N x N), i u svakom bloku se nalazi po jedna ćevabdžinica. Spajder Đuri su poznate cene ćevapa u svakom od blokova. Međutim, kako je Spajder Đura umoran, on može da preleti (kačeći se o zgrade, pomoću paukove mreže) najviše K blokova. Iz svakog bloka, on može da skoči (preleti) na bilo koji od osam susednih (znači može da se kreće dijagonalno).

Spajder Đura je čuo da se u Beogradu održava Mala olimpijada pa je rešio da takmičare priupita za pomoć, ne bi li pojeo najviše moguće ćevapa, to jest našao najjeftiniju ćevabdžinicu u okolini u kojoj se nalazi. Na nesreću, Spajder Đura ne zna gde se trenutno nalazi, pa takmičari moraju da za svaki blok pronađu najjeftiniju ćevabdžinicu udaljenu najviše K blokova.

Vaš zadatak je da za unetu matricu, koja predstavlja cene ćevapa u svakom od blokova, odredite matricu istih dimenzija čiji elementi predstavljaju najnižu cenu ćevapa u svim blokovima do kojih se može stići sa najviše K skokova (letenja).

Ulaz:

U tekstualnom faju spider.in se u prvom redu nalaze brojevi N i K, (1 ≤ N ≤ 2000, 1 ≤ KN). Zatim se u narednih N redova nalazi matrica veličine N x N, i to u svakom redu po N celih brojeva iz intervala [0..2000000000].

Izlaz:

U tekstualni fajl spider.out u N redova ispisati matricu dimenzija N x N (koja predstavlja rešenje goreopisanog problema), i to u svakom od N redova po N brojeva razmaknutih blanko znakom.

Primer:

spider.in      spider.out
4 1
1 2 3 4 
6 5 4 3
2 3 4 5
8 7 6 5
        
1 1 2 3
1 1 2 3
2 2 3 3
2 2 3 4
fajl: spider.cpp
#include <stdio.h>
#include <vector>

#define MAX_N   2000
#define MAX_PRICE 2000000000L

using namespace std;

int Prefix[MAX_N*2], Suffix[MAX_N*2];

vector<int>& LinearMin(vector<int> &A, int k) {

 vector<int> &Sol = *(new vector<int>(A.size()));
 
 for (int i=0;i<A.size();i++) 
  Suffix[i] = (i%(2*k+1)==0)?A[i]:min(Suffix[i-1], A[i]);
 
 Prefix[A.size()-1] = A[A.size()-1];
 for (int i=A.size()-2;i>=0;i--)
  Prefix[i] = ((i+1)%(2*k+1)==0)?A[i]:min(Prefix[i+1], A[i]);
 
 for (int i=0;i<A.size();i++)
  Sol[i] = min((i-k>=0)?Prefix[i-k]:Suffix[i],(i+k<A.size())?Suffix[i+k]:Prefix[i]);
 
 return Sol;
}

int main() {
 FILE *fin, *fout;

 fin = fopen("spider.in", "r");
 fout = fopen("spider.out", "w");
 
 int n, k; 
 fscanf(fin, "%d %d", &n, &k);
 vector<int> A(n+k), Sol[MAX_N];

 for (int j=0;j<n;j++) {

  for (int i=0;i<n;i++) 
   fscanf(fin, "%d", &A[i]);
  for (int i=0;i<k;i++)
   A[i+n] = MAX_PRICE;

  vector<int> LineSol = LinearMin(A, k);
  for (int i=0;i<n;i++) 
   Sol[i].push_back(LineSol[i]);
 }

 for (int i=0;i<n;i++) {
  for (int j=0;j<k;j++)
   Sol[i].push_back(MAX_PRICE);
  Sol[i] = LinearMin(Sol[i], k);
 }
  
 for (int j=0;j<n;j++) {
  for (int i=0;i<n;i++) 
   fprintf(fout, "%d ", Sol[i][j]);
  fprintf(fout, "\n");
 }
 fclose(fin);
 fclose(fout);
}
fajl: spider_rbtree.cpp
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <map>

#define MAX_N   2000
#define MAX_PRICE 2000000000L

using namespace std;

vector<int>& RBTreeMin(vector<int> &A, int k) {

 vector<int> &Sol = *(new vector<int>(A.size()));

 map<int, int> M;

 for (int i=0;i<A.size()+k;i++) {
  if (i<A.size())
   M[A[i]]++;
  if (i > 2*k) {
   M[A[i-2*k-1]]--;
   if (M[A[i-2*k-1]] == 0)
 M.erase(A[i-2*k-1]);
  }
  if (i >= k)
   Sol[i-k] = M.begin()->first;
 }

 return Sol;
}


int main() {

 FILE *fin, *fout;
 fin = fopen("spider.in", "r");
 fout = fopen("spider.out", "w");
 
 int n, k; 
 fscanf(fin, "%d %d", &n, &k);
 vector<int> A(n), Sol[MAX_N];

 for (int j=0;j<n;j++) {

  for (int i=0;i<n;i++) 
   fscanf(fin, "%d", &A[i]);

  vector<int> LineSol = RBTreeMin(A, k);
  for (int i=0;i<n;i++) 
   Sol[i].push_back(LineSol[i]);
 }

 for (int i=0;i<n;i++)
  Sol[i] = RBTreeMin(Sol[i], k);
  
 for (int j=0;j<n;j++) {
  for (int i=0;i<n;i++) 
   fprintf(fout, "%d ", Sol[i][j]);
  fprintf(fout, "\n");
 }
 fclose(fin);
 fclose(fout);
}
fajl: spider_basic.cpp
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <vector>
#include <iostream>

#define MAX_N   2000
#define MAX_PRICE 2000000000L

using namespace std;

int Mat[MAX_N][MAX_N], SolX[MAX_N][MAX_N], SolY[MAX_N][MAX_N];

int main() {

 int n, k; 
 scanf("%d %d", &n, &k);

 for (int j=0;j<n;j++)
  for (int i=0;i<n;i++) 
   scanf("%d", &Mat[j][i]);

 for (int j=0;j<n;j++)
  for (int i=0;i<n;i++) {
   SolX[j][i] = Mat[j][i];
   for (int l=max(0,i-k);l<min(n,i+k+1);l++) 
 SolX[j][i] <?= Mat[j][l];
  }
 

 for (int j=0;j<n;j++)
  for (int i=0;i<n;i++) {
   SolY[i][j] = SolX[i][j];
   for (int l=max(0,i-k);l<min(n,i+k+1);l++)
 SolY[i][j] <?= SolX[l][j];
  }


 for (int j=0;j<n;j++) {
  for (int i=0;i<n;i++) 
   printf("%d ", SolY[j][i]);
  printf("\n");
 }
}