TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

prosim.pas    3,302 b      izvorni kod rešenja
prosim.cpp    3,338 b      izvorni kod rešenja
prosim.tests.rar    1,190 b      test primeri
prosim.checker.pas    332 b      program za testiranje

zadatak: Prokopije i Simonid

Prokopije i Simonid su najbolji matematičari u razredu. Njihov drug Đurađ je zbog toga ljubomoran na njih pa im stalno smišlja neke smicalice. Ovoga puta je zamislio dva (ne obavezno različita) broja iz intervala [a,b] i saopštio Prokopiju njihov proizvod a Simonidu njihovu sumu (njih dvojica znaju iz kog intervala su odabrani ti brojevi). Prokopije i Simonid dalje vode sledeći razgovor:

P: „Ja ne znam koji su to brojevi“.
S: „Ja ne znam koji su to brojevi“.
-------------------------------------------
P: „Ja ne znam koji su to brojevi“.
S: „Ja ne znam koji su to brojevi“.
-------------------------------------------
.
.
.
-------------------------------------------
P: „Ja ne znam koji su to brojevi“.
S: „Ja ne znam koji su to brojevi“.
-------------------------------------------
P: „Sad znam koji su to brojevi“.

Poznato je da su Prokopije i Simonid po n puta izrekli rečenicu „Ja ne znam koji su to brojevi“, pre nego što je Prokopije saopštio da zna koji su to brojevi. Koje brojeve je zamislio Đurađ?

Ulaz:

U prvom i jedinom redu ulazne datoteke prosim.in se nalaze prirodni brojevi a, b, n (1 ≤ a < b ≤ 1000, 1 ≤ n ≤ 10, b - a ≤ 128) razdvojeni prazninom, koji označavaju, redom, početak i kraj intervala i broj ponavljanja goreoznačenog bloka u razgovoru.

Izlaz:

U prvom i jedinom redu izlazne datoteke prosim.out ispisati brojeve koje je Đurađ zamislio razdvojene prazninom, najpre manji pa veći (ukoliko su različiti).

Primer:

prosim.in      prosim.out
1 9 1
        
1 4

Objašnjenje:

Prokopiju je saopšten broj 4, Simonidu broj 5. Prokopije razmišlja: „Pošto je 4=1*4=2*2, ne mogu znati koje je brojeve zamislio Đurađ jer su obe kombinacije moguće“, i kaže: P: „Ja ne znam koji su to brojevi“. Simonid razmišlja: „Moguće su kombinacije 1, 4 kao i 2, 3. U prvom slučaju Prokopiju bi bio saopšten broj 4 i tada bi on bio u dilemi između kombinacija 1, 4 i 2, 2. U drugom slučaju bi mu bio saopšten broj 6 i bio bi u dilemi između kombinacija 1, 6 i 2, 3. Dakle, u oba slučaja bi Prokopije bio u dilemi (kao što i jeste), pa ne mogu znati o kom od njih se radi“, i kaže: S: „Ja ne znam koji su to brojevi“. Prokopije razmišlja: „Znam da je Simonidu saopšten ili broj 5 ili broj 4. Ukoliko bi to bio broj 4 on bi zaključio da su u pitanju brojevi 2, 2 jer bi u suprotnom meni bio saopšten broj 3 i odmah bih znao da je kombinacija 1, 3, ne bih bio u dilemi. Pošto Simonid ne zna koje je brojeve Đurađ zamislio ostaje jedino kombinacija 1, 4“, i kaže: P: „Sad znam koji su to brojevi“.

Napomena:

Garantuje se da će za sve test-primere rešenje biti jedinstveno.

rešenje


Za svaki proizvod p u niz prp.di pamtimo sume svake moguće kombinacije koja mu odgovara, a koja je prihvatljiva. Analogno za sume s pamtimo u niz sums.di. Na početku su sve kombinacije prihvatljive, a onda u svakoj od n iteracija iz svake sume izbacujemo one proizvode koji imaju jedinstvenu prihvatljivu sumu (njih smo ranije smestili u niz zaup). Istovremeno u niz zaus smeštamo one sume koje imaju jedinstven prihvatljiv proizvod, koje dalje analogno izbacujemo iz odgovarajućih proizvoda. Nakon završetka petlje imaćemo jedan proizvod u nizu zaup, i na osnovu njega i sume koje mu odgovara (jedinstvene) možemo lako izračunati zamišljenje brojeve.

Preudokod

za svaki proizvod/sumu formirati niz pr[p].d/sum[s].d svih odgovarajućih suma/proizvoda

formirati niz zaup[i] proizvoda koji imaju jedinstvenu prihvatljivu sumu

for k = 1 to n do
	for p in zaup
		izbaci(p,sum[pr[p].d[1]].d)
		if length(sum[pr[p].d[1]])=1
			ubaci(pr[p].d[1],zaus)
		else
			if length(sum[pr[p].d[1]])=0
				izbaci(pr[p].d[1],zaus)
	for s in zaus
		izbaci(s,pr[sum[s].d[1]].d)
		if length(pr[sum[s].d[1]])=1
			ubaci(sum[s].d[1],zaup)
		else
			if length(pr[sum[s].d[1]].d)=0
				izbaci(sum[s].d[1],zaup)

rešiti sistem jednacina x*y=zaup[1] i x+y=pr[zaup[1]].d[1]

traženi brojevi su x i y
fajl: prosim.pas
const gr=1000;
   int=128;
type matrp=record
      br:longint;
      d:array[1..gr] of byte;
      end;
   matrs=record
      br:longint;
      d:array[1..gr] of longint;
      end;
   tzau=record
      br:longint;
      d:array[1..gr*gr] of longint;
     end;
var a,b,n,i,j,k:longint;
  zaup,zaus:tzau;
  sum:array[0..2*int] of matrs;
  pr:array[0..gr*gr-(gr-int)*(gr-int)] of matrp;
  f:text;
procedure izbacis(u:longint;var niz:matrs);
begin
 j:=1;
 while ((niz.d[j]<>u)and(j<=niz.br)) do
  inc(j);
 if j<=niz.br then begin
          niz.d[j]:=niz.d[niz.br];
          dec(niz.br);
          end;
end;
procedure izbacip(u:longint;var niz:matrp);
begin
 j:=1;
 while ((niz.d[j]<>u)and(j<=niz.br)) do
  inc(j);
 if j<=niz.br then begin
          niz.d[j]:=niz.d[niz.br];
          dec(niz.br);
          end;
end;
procedure izbaci(u:longint;var niz:tzau);
begin
 j:=1;
 while ((niz.d[j]<>u)and(j<=niz.br)) do
  inc(j);
 if j<=niz.br then begin
          niz.d[j]:=niz.d[niz.br];
          dec(niz.br);
          end;
end;
procedure skini_pr;
begin
 zaus.br:=0;
 for i:=1 to zaup.br do
  begin
  izbacis(zaup.d[i],sum[pr[zaup.d[i]-a*a].d[1]]);
  if sum[pr[zaup.d[i]-a*a].d[1]].br=1 then begin
                       inc(zaus.br);
                       zaus.d[zaus.br]:=pr[zaup.d[i]-a*a].d[1];
                       end
                    else if sum[pr[zaup.d[i]-a*a].d[1]].br=0 then izbaci(pr[zaup.d[i]-a*a].d[1],zaus);
  end;
end;
procedure skini_sumu;
begin
 zaup.br:=0;
 for i:=1 to zaus.br do
  begin
  izbacip(zaus.d[i],pr[sum[zaus.d[i]].d[1]-a*a]);
  if pr[sum[zaus.d[i]].d[1]-a*a].br=1 then begin
                       inc(zaup.br);
                       zaup.d[zaup.br]:=sum[zaus.d[i]].d[1];
                       end
                    else if pr[sum[zaus.d[i]].d[1]-a*a].br=0 then izbaci(sum[zaus.d[i]].d[1],zaup);

  end;
end;
begin
 assign(f,'prosim.in');
 reset(f);
 readln(f,a,b,n);
 close(f);
 for i:=a*a to b*b do
  pr[i-a*a].br:=0;
 for i:=2*a to 2*b do
  sum[i-2*a].br:=0;
 for i:=a to b do
  for j:=i to b do
   begin
   inc(pr[i*j-a*a].br);
   pr[i*j-a*a].d[pr[i*j-a*a].br]:=i+j-2*a;
   inc(sum[i+j-2*a].br);
   sum[i+j-2*a].d[sum[i+j-2*a].br]:=i*j;
   end;
 zaup.br:=0;
 for i:=a*a to b*b do
  if pr[i-a*a].br=1 then begin
              inc(zaup.br);
              zaup.d[zaup.br]:=i;
             end;
 for k:=1 to n do
  begin
  skini_pr;
  skini_sumu;
  end;
 assign(f,'prosim.out');
 rewrite(f);
 for i:=1 to zaup.br do
  writeln(f,trunc(((pr[zaup.d[i]-a*a].d[1]+2*a)-sqrt((pr[zaup.d[i]-a*a].d[1]+2*a)*(pr[zaup.d[i]-a*a].d[1]+2*a)-4*zaup.d[i]))/2),
      ' ',(pr[zaup.d[i]-a*a].d[1]+2*a)-
      trunc(((pr[zaup.d[i]-a*a].d[1]+2*a)-sqrt((pr[zaup.d[i]-a*a].d[1]+2*a)*(pr[zaup.d[i]-a*a].d[1]+2*a)-4*zaup.d[i]))/2));
 close(f);
end.fajl: prosim.cpp
/* Resenje takmicara Ivana Labata */


#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

class par
{
 public: 
  par() {};
  par(int ax, int ay, int as): x(ax), y(ay), s(as), rem(false) {};
  inline bool operator==(const par& rhs) const 
   {return (x == rhs.x && y == rhs.y);}
  inline bool operator<(const par& rhs) const
   {
    if (s < rhs.s) return true;
    if (s > rhs.s) return false;
    if (x < rhs.x) return true;
    if (x > rhs.x) return false;
    if (y < rhs.y) return true;
    return false;
   }
  int x,y,s;
  bool rem;
};

ostream & operator<< (ostream & o, const par & pr)
{
 char s[100];
 sprintf(s,"%(%d:%d,%d,%d)",pr.s,pr.x,pr.y,pr.rem);
 o << s;
}

int A = 0;
int B = 0;
int N = 0;
par * P;
par * Pn; //last+1
par * S;
par * Sn;


void 
read_from_file(const char * filename)
{
 FILE * fi = fopen(filename,"r");
 fscanf(fi,"%d %d %d",&A,&B,&N);
 fclose(fi);
}

void 
read_from_stdin()
{
 scanf("%d %d %d",&A,&B,&N);
}

inline void
add(int x, int y)
{
 Pn->x = x;
 Pn->y = y;
 Pn->s = x*y;
 Pn->rem = false;
 ++Pn;
 Sn->x = x;
 Sn->y = y;
 Sn->s = x+y;
 Sn->rem = false;
 ++Sn;
}

void 
make()
{
 int n = (B-A+1)*(B-A+2)/2;
 P = new par[n+5]; 
 Pn = P;
 S = new par[n+5]; 
 Sn = S;
 for (int i=A; i<=B; ++i)
  for (int j=i; j<=B; ++j)
   add(i,j);
 sort(P,Pn);
 sort(S,Sn);
}

void
rem(par p, par * s, par * sn)
{
 par * f = lower_bound(s, sn, p);
 if (*f == p)
  f->rem = true;
 else
  cerr << "No match for " << p << "lower bound is " << *f << endl;
}

void
remove_pro()
{
 par * n = P;
 par * l = P;
 while ((n < Pn) && (n->rem))
  ++n;
 while (n < Pn)
 {
  par * f = n;
  int c = 0;
  for (; f->s == n->s; ++n)
   if (!n->rem)
    ++c;
  if (c == 1)
  {
   rem(par(f->x, f->y, f->x + f->y), S, Sn);
  }
  else if (c > 1)
  {
   while (f < n)
   {
    if (!f->rem)
     *l++ = *f++;
    else
     ++f;
   }   
  }  
  while ((n < Pn) && (n->rem))
   ++n;
 }
 Pn = l;
}

void
remove_sim()
{
 par * n = S;
 par * l = S;
 while ((n < Sn) && (n->rem))
  ++n;
 while (n < Sn)
 {
  par * f = n;
  int c = 0;
  for (; f->s == n->s; ++n)
   if (!n->rem)
    ++c;
  if (c == 1)
  {
   rem(par(f->x, f->y, f->x * f->y), P, Pn);
  }
  else if (c > 1)
  {
   while (f < n)
   {
    if (!f->rem)
     *l++ = *f++;
    else
     ++f;
   }   
  }  
  while ((n < Sn) && (n->rem))
   ++n;
 }
 Sn = l;
}

void
find_pro()
{
 par * n = P;
 while ((n < Pn) && (n->rem))
  ++n;
 while (n < Pn)
 {
  par * f = n;
  int c = 0;
  for (; f->s == n->s; ++n)
   if (!n->rem)
    ++c;
  if (c == 1)
  {
   printf("%d %d\n",f->x, f->y);
  }
  while ((n < Pn) && (n->rem))
   ++n;
 }
}


void 
solve()
{
 for (int i=0; i<N; ++i)
 {
  remove_pro();
  remove_sim();
 } 
 find_pro();
}

int 
main(int argc, char *argv[])
{
 if (argc-1 >= 1)
  read_from_file(argv[1]);
 else
  read_from_stdin();
 make();
 solve();
 return EXIT_SUCCESS;
}