TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Mesto i vreme održavanja Izbornog takmičenje
20.06.2012.

Izborno takmičenje će se održati na Računarskom fakultetu u Beogradu sa početkom u 10 časova.