TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Konačni rezultati Državnog takmičenja
03.04.2012.

Postavljena je detaljna lista rezultata Državnog takmičenja. Na Srpsku Informatičku Olimpijadu se pozivaju učenici koji su na Državnom takmičenju iz A kategorije osvojili 80 i više poena (23 učenika), i učenici iz B kategorije koji su osvojili 110 i više poena (9 učenika).
Zbog rezultata ostvarenih u proteklim godinama, na SIO se pozivaju učenik iz A kategorije Mario Cekić, i učenik iz B kategorije Predrag Ilkić.

U A kategoriji (23 učenika) su nagrade i pohvale podeljene prema sledećem rasporedu poena:

     I nagrada    245 poena (4 učenika)
     II nagrada    170 poena (6 učenika)
     III nagrada    110 poena (7 učenika)
     pohvala    80 poena (6 učenika)

U B kategoriji (22 učenika) su nagrade i pohvale podeljene prema sledećem rasporedu poena:

     I nagrada    300 poena (1 učenik)
     II nagrada    160 poena (4 učenika)
     III nagrada    100 poena (8 učenika)
     pohvala    60 poena (9 učenika)