TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Dopuna preliminarnih rezultata Okružnog takmičenja
06.03.2012.

Došlo je do greške prilikom slanja rezultata iz Severnobanatskog okruga. Shodno tome, postavljeni su dopunjeni preliminarni rezultati, kao i dopunjeni kodovi takmičara u sekciji Takmičenja.

Rok za žalbe je i dalje 10. mart.