TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Šifre takmičara na Okružnom takmičenju
02.03.2012.

Na Okružnom tamičenju, šifre takmičara koje treba uneti u spisak sa podacima treba da se poklapaju sa odgovarajućim korisničkim imenima takmičara na z-treningu.

Folder sa izvornim kodovima takmičara treba da ima isti naziv kao i šifra takmičara.