TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Testiranje zadataka na Okružnom takmičenju
28.02.2012.

Testiranje zadataka nakon završetka Okružnog takmičenja će se vršiti na računaru koji daje sledeća vremena izvršavanja za priložene datoteke:

     loop_only.cpp    0.3520 sec
     loop_file.cpp    0.3943 sec
     loop_only.pas    0.4608 sec
     loop_file.pas    0.2442 sec