TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Okružno takmičenje
19.02.2012.

Lokalnim organizacionim odborima su poslati dopis i pregled zadataka za Okružno takmičenje. Profesori treba da popune spisak sa podacima takmičara kao što je naznačeno u dopisu.