TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Rezultati Izbornog takmičenja
26.05.2011.

Postavljeni su preliminarni rezultati Izbornog takmičenja, kao i zbirni rezultati sa SIO i Izbornog takmičenja.

U sekciji sa takmičenjima su postavljeni zadaci, rešenja zadataka, test primeri i rešenja takmičara.

Takmičari mogu da šalju žalbe na adresu tak.prog@gmail.com do 29. maja. Naslov žalbe treba da bude u formatu Žalba Izborno.