TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Izborne pripreme 2011
18.05.2011.

Postavljen je dokument sa informacijama oko Izbornih priprema i dodatnog izbornog takmičenja.

Kada škole ugovore prevoz do Valjeva neka nas obaveste o vremenu dolaska kako bi obezbedili prevoz do IS Petnice. Za sva dodatna pitanja obratite se Andreji Iliću (kontakt možete naći u dokumentu sa informacijama).