TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Preliminarni rezultati Srpske Informatičke Olimpijade
15.05.2011.

Postavljena je preliminarna rang lista. U sekciji sa takmičenjima su postavljeni test primeri i rešenja zadataka.

Takmičari mogu da šalju žalbe na adresu tak.prog@gmail.com do 18. maja. Naslov žalbe treba da bude u formatu Žalba: [šifra takmičara], gde se pod šifrom smatra ona šifra navedena na spisku sa rezultatima.

Prvih 13 učenika se pozivaju na izborno takmičenje. Mole se svi pozvani takmičari da pošalju e-mail sa naslovom Izborno 2011 na tak.prog@gmail.com kako bi Komisija mogla da stupi u kontakt sa njima i obavesti ih o detaljima priprema i izbornog.