TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Konačni rezultati Državnog takmičenja
07.04.2011.

Postavljena je detaljna lista rezultata Državnog takmičenja. Na Srpsku Informatičku Olimpijadu se pozivaju učenici koji su na Državnom takmičenju iz A kategorije osvojili 45 i više poena (20 učenika), i učenici iz B kategorije koji su osvojili 100 i više poena (14 učenika).

U A kategoriji (20 učenika) su nagrade i pohvale podeljene prema sledećem rasporedu poena:

     I nagrada    300 poena (1 učenik)
     II nagrada    200 poena (2 učenika)
     III nagrada    105 poena (8 učenika)
     pohvala    45 poena (9 učenika)

U B kategoriji (30 učenika) su nagrade i pohvale podeljene prema sledećem rasporedu poena:

     I nagrada    220 poena (2 učenika)
     II nagrada    160 poena (6 učenika)
     III nagrada    100 poena (6 učenika)
     pohvala    50 poena (16 učenika)