TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Testiranja zadataka na Državnom takmičenju
22.03.2011.

Testiranje zadataka nakon završetka Državnog takmičenja će se vršiti na računaru koji daje sledeća vremena izvršavanja za priložene datoteke:

     loop_only.cpp    0.2799 sec
     loop_file.cpp    0.4518 sec
     loop_only.pas    0.3174 sec
     loop_file.pas    0.1954 sec