TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Okružno takmičenje
24.02.2011.

Okružno takmičenje će se održati 05.03.2011. u subotu sa početkom u 9h. Takmičenje će trajati 240 minuta, odnosno do 13h. Prilikom unošenja podataka i rezultata učenika, molimo profesore da popune dati formular. Molimo profesore da prilikom unošenja podataka koriste latinicu, kao i sva latinična slova, bez izostavljanja slova ć, č, š, đ i ž. Ako učenik nije ostvario poene na određenom test primeru, a ima rešenje za taj zadatak, tada za taj test primer treba da stoji 0 poena. Ako učenik nema rešenje za određeni zadatak, tada kod svih test primera za taj zadatak ne treba upisivati ništa, odgovarajuća polja treba da budu prazna. Takođe se mole profesori da uz rezultate pošalju i izvorni kod rešenja, bez izvršnih datoteka. Rešenja se mogu slati na tak.prog[at]gmail[dot]com.

Svi učenici koji će u vreme takmičenja boraviti u Petnici, a žele da učestvuju na Okružnom takmičenju iz informatike, treba da se jave Komisiji. Takvi učenici će Okružno takmičenje raditi u Valjevu.