TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Uobičajne takmičarske greške
10.02.2011.

U sekciji sa tekstovima je postavljen nov tekst o uobičajnim takmičarskim greškama.