TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Konačni rezultati Državnog takmičenja
30.04.2010.

Postavljena je detaljna lista rezultata državnog takmičenja. Na Srpsku Informatičku Olimpijadu se pozivaju učenici koji su na Državnom takmičenju iz A kategorije osvojili 100 i više poena (23 učenika), i učenici iz B kategorije koji su osvojili 125 i više poena (6 učenika).

U A kategoriji (49 učenika) su nagrade i pohvale podeljene prema sledećem rasporedu poena:

     I nagrada    300 poena (2 učenika)
     II nagrada    175 poena (5 učenika)
     III nagrada    120 poena (8 učenika)
     pohvala    95 poena (11 učenika)

U B kategoriji (76 učenika) su nagrade i pohvale podeljene prema sledećem rasporedu poena:

     I nagrada    170 poena (2 učenika)
     II nagrada    125 poena (4 učenika)
     III nagrada    90 poena (8 učenika)
     pohvala    60 poena (10 učenika)