TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Konačni rezultati Okružnog takmičenja
30.03.2010.

Svi takmičari koji su osvojili 50 ili više bodova u A kategoriji ostvarili su prolaz na Državno takmičenje.
Svi takmičari koji su osvojili 80 ili više bodova u B kategoriji ostvarili su prolaz na Državno takmičenje.

Objavljeni su detaljni rezultati, dok će raspored takmičara po mestima održavanja Državnog takmičenja biti naknadno objavljen.

Komisija je konstatovala da je na Okružnom takmičenju bilo nepravilnosti i da su neki kodovi vrlo slični, što ukazuje na prepisivanje. Svi takvi učenici su markirani u tabeli crvenom bojom i oni se diskvalifikuju.
Predmetni nastavnici tih učenika se pozivaju da u interesu takmičara imenuju one koji su zadatke samostalno rešili. Takvim takmičarima će biti dozvoljeno učešće na sledećem rangu takmičenja ako su osvojili odgovarajući broj poena. U suprotnom, diskvalifikacija važi za sve takmičare.

Svi takmičari koji su osvojili 300 ili više poena u zbiru na kvalifikacijama ostvarili su prolaz na Državno takmičenje.