TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Pravo učešća na Okružnom takmičenju bez kvalifikacija
13.03.2010.

Radi popularizacije takmičenja i samih kvalifikacija smo odlučili da ni ove godine kvalifikacije nemaju uticaj na pravo učešća na Okružnom takmičenju. Shodno tome, svi zainteresovani učenici se pozivaju na Okružno takmičenje.

Molimo sve profesore koji spremaju i vode svoje đake na takmičenje iz informatike, da redovno posećuju ovu web-prezentaciju jer će se na njoj, kao i do sada, nalaziti sva potrebna obaveštenja za takmičenja.