TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Okružno takmičenje
12.03.2010.

Okružno takmičenje će se održati 14.03.2010. u nedelju sa početkom u 10h. Takmičenje će trajati 240 minuta. Prilikom unošenja podataka za učenike, popuniti dati formular. Molimo profesore da prilikom unošenja podataka koriste latinicu, kao i sva latinična slova, bez izostavljanja slova ć, č, š, đ i ž. Takođe se mole profesori da uz rezultate pošalju i izvorni kod rešenja, bez izvršnih datoteka. Rešenja se mogu slati tak.prog[at]gmail[dot]com.