TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Kvalifikovani za Okružno takmičenje
10.03.2010.

Zahvaljujemo se svima koji su uzeli učešće u kvalifikacijama za ovogodišnje Okružno takmičenje. Nadamo se da su one bile dobra priprema i provera vaših trenutnih takmičarskih sposobnosti.

Na spisku se nalazi lista učenika koji su radili kvalifikacije. Plavom bojom su obojeni podaci učenika koji su se kvalifikovali na Okružno takmičenje, crvenom bojom su obojeni podaci učenika koji se nisu kvalifikovali na Okružno takmičenje, a podaci obojeni crnom bojom su podaci učenika koji su nepotpuni ili netačni. Profesori učenika koji su se kvalifikovali nakon prve ili druge runde kvalifikacija za Okružno takmičenje, a ne nalaze se na spisku prijavljenih učenika, se mole da pošalju podatke o svojim učenicima. Podaci se mogu slati na tak.prog[at]gmail[dot]com.

Želimo svima puno uspeha na Okružnom takmičenju.