TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Preliminarni rezultati SIO
07.06.2009.

Postavljeni su preliminarni rezultati, rešenja takmičara i test primeri zadataka.

Sve žalbe se mogu slati na tak.prog@gmail.com.