TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Konačni rezultati državnog takmičenja
19.05.2007.

Objavljeni su konačni rezultati državnog takmičenja. Možete ih preuzeti iz rubrike "takmičenja".

Na sledeći nivo takmičenja se pozivaju svi takmičari koji su osvojili 70 ili više bodova.