TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Konačni rezultati saveznog takmičenja
14.05.2006.

Sve žalbe koje su se zasnivale na izvornom kodu su odbijene.

Greška u zadataku "planete" je ispravljena i taj zadatak je ponovo testiran svim takmičarima. Samo je na prvom test primeru nekoliko takmičara dobilo bodove, tako da se redosled takmičara nije bitnije promenio u odnosu na nezvanične rezultate.

Na malu olimpijadu se pozivaju svi takmičari sa 140 ili više bodova.