TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Uputstvo za takmičare
26.04.2006.

Svim učesnicima saveznog takmičenja se preporučuje da pročitaju uputstvo za takmičare.