TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Konačni rezultati republičkog takmičenja
08.04.2006.

Nakon razmatranja žalbi, objavljeni su konačni rezultati republičkog takmičenja (možete ih naći u sekciji "takmičenja").

Svi takmičari iz A kategorije koji su osvojili 100 ili više bodova i svi takmičari iz B kategorije koji su osvojili 130 ili više bodova pozvani su da učestvuju na saveznom takmičenju.