TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Završeno okružno takmičenje iz programiranja
14.02.2006.

Rok za žalbe je do 22.02.2006.

Nakon razmatranja žalbi biće objavljeni konačni rezultati i broj bodova potreban za prolazak na republičko takmičenje.