TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Kalendar takmičenja za 2006. godinu
27.01.2006.

Takmičenja ovogodišnjeg ciklusa održaće se sledećih datuma:

     okružno takmičenje    11. februar 2006.
republičko takmičenje 25. mart 2006.
savezno takmičenje 6. i 7. maj 2006.