TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Novi pravilnik
19.01.2006.

Usvojen je novi pravilnik po kome će se dalje odvijati takmičenja iz programiranja. Poslednja verzija pravilnika će vam uvek biti dostupna na sajtu.

Pitanja i komentare u vezi sa pravilnikom šaljite na našu e-mail adresu.