TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Konačni rezultati saveznog takmičenja
14.05.2005.

Malo vremensko ograničenje na zadacima Jezerca i Štampa je uzrokovalo da ispravna takmičarska rešenja pisana u jeziku C++ koja su koristila iostream biblioteku rade duže nego što je dozvoljeno. Zbog toga je ponovo izvršeno testiranje sa većim vremenskim ograničenjima. Usvojene su još neke žalbe i u skladu sa tim doneti su konačni rezultati saveznog takmičenja iz programiranja.

Uskoro se očekuju informacije o mestu i terminu održavanja male olimpijade, kao i lista pozvanih takmičara.