TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Postavljen domaći on-line trening sajt
09.05.2005.

Na sajtu http://www.z-trening.com/ postavljen je on-line sistem za pregledanje zadataka.

Trenutno se na z-trening sajtu može naći više zadataka sa ranijih domaćih takmičenja.