TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

Sponzori

Novi sajt takmičenja iz programiranja
01.05.2005.

U cilju da našim takmičarima obezbedimo ažuran izvor informacija u vezi sa takmičenjima iz programiranja, napravili smo novi sajt.

Na sajtu će biti objavljivana obaveštenja o predstojećim takmičenjima (vreme, mesto, pozvani takmičari, ...) i o završenim takmičenjima (zadaci, rang liste, utisci, ...). Uskoro će biti donet i novi pravilnik takmičenja, čiju ćete aktuelnu verziju uvek moći da vidite na sajtu. Takođe, sve promene pravilnika će ovde biti jasno naglašene. Povremeno će biti objavljivani i zanimljivi tekstovi o raznolikim temama (teorija potrebna za rešavanje takmičarskih zadataka, praktični saveti, odgovori na česta pitanja, ...).

Želeli bi smo da ovaj sajt predstavlja osnovu za komunikaciju sa takmičarima i njihovim profesorima, kao i način komunikacije takmičara među sobom (nadamo se da ćemo što pre steći mogućnosti da otvorimo forum na sajtu). Stoga se svi ohrabruju da nam šalju svoja pitanja, predloge i primedbe. E-mail adresa je tak.prog@gmail.com. Pišite nam!

Komisija za organizaciju srednjoškolskih takmičenja iz programiranja